UDEĽOVANIE OCENENÍ SZTPŠ ZA ROK 2023 - VÝSLEDKY

Kategória: Jednotlivec

1. miesto

Dávid
Ivan

lukostreľba

172 b.

2. miesto

Róbert
Mezík

boccia

86 b.

3. miesto

Kristína
Madajová

cyklistika

84 b.

Ďalší ocenení bez udania poradia:


Alenka
Kánová

stolný tenis

Helena
Kašická

tanec na vozíku

Marián
Kuřeja

atletika

Radoslav
Malenovský

streľba

Tomáš
Masaryk

tenis na vozíku

Jozef
Metelka

cyklistika

Lucia
Vladovičová

drezúra

Kategória: Súťažná dvojica, súžažný tím


1. miesto

Helena Kašická, Martin Solc

tanec na vozíku

121 b.

Ďalší ocenení bez udania poradia:


hokej na sánkach

Tím hokejistov

lukostreľba

Marián Marečák, Martin Dorič

stolný tenis

Ján Riapoš, Martin Ludrovský

streľba

Veronika Vadovičová, Radoslav Malenovský

Kategória: Junior

1. miesto

Dávid
Ivan

lukostreľba

123 b.

1. miesto

Patrícia
Albertová

tanec na vozíku

123 b.

Ďalší ocenení bez udania poradia:


Kristína
Funková

streľba

Eliška
Jankechová

boccia

Adam
Kovačič

hokej na vozíku

Alžbeta
Kubová

plávanie

Kategória: Tréner, člen realizačného tímu

1. miesto

Michaela
Balcová

boccia

103 b.

Ďalší ocenení bez udania poradia:


Martin
Gabko

boccia

Viktória
Lučenková

stolný tenis

Vladimír
Majerčák

lukostreľba

Peter
Vidašič

tanec na vozíku

© Copyright 2016 - 2024 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Top