REGISTROVANÍ ČLENOVIA - REGISTER FO - ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Počet zaregistrovaných športových odborníkov: 90
Registračné čísloMenoPriezviskoDátum narodenia Doručovacia adresaE-mailDruh členstva
1 211/2015-12-02 Ľudmila Andrejčíková 29.03.1960 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava andrejcikova.l@gmail.com športový rozhodca;
2 197/2015-12-01 Michaela Balcová 30.05.1995 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava michaela305@gmail.com športový rozhodca;
3 214/2015-12-02 Vladimíra Balcová 15.06.1972 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava vladimira208@gmail.com športový rozhodca;
4 272/2015-12-14 Andrej Bardoň 23.08.1975 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava andrejbardon8@gmail.com tréner; ŠTK - člen (stolný tenis);
5 492/2016-05-16 Štefan Belák 11.05.1953 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava steveb@t-zones.sk ŠTK - člen (cyklistika);
6 736/2019-08-20 Jozef Benč 01.08.1972 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava jozef.benc01@gmail.com štatutár športového klubu; tréner;
7 132/2015-12-16 Miroslav Benko 06.11.1967 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava miroslavbenko@pobox.sk ŠTK - člen (biliard);
8 355/2015-12-24 Ján Bezecný 13.06.1955 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava jbezecny@centrum.sk Kontrolný komisia SZTPŠ - kontrolór;
9 242/2015-12-10 Radoslav Bielečka 18.09.1974 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava r.bielecka@gmail.com ŠTK SPV - člen (hokej na sánkach);
10 557/2017-07-27 Pavel Bílik 26.08.1969 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava palobilik@gmail.com asistent; Výkonný výbor SZTPŠ - člen;
11 584/2017-12-13 Jozef Blažek 19.03.1968 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava asistencia@omdvsr.sk Disciplinárny orgán SZTPŠ - člen; ŠTK - člen (boccia); ŠTK - člen (hokej na vozíku);
12 166/2015-11-02 Marek Brutvan 14.08.1972 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava mbrutvan@yahoo.co.uk ŠTK - člen (lukostreľba);
13 383/2015-12-30 Marián Bystričan 14.09.1956 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava majabyrbk@gmail.com športový rozhodca;
14 22/2015-09-17 Martin Čapla 09.07.1971 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava mrtncapla@yahoo.com športový rozhodca;
15 23/2015-10-06 Michal Čapla 20.06.1947 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava capla.michal@gmail.com tréner; ŠTK SPV - člen (tlak na lavičke);
16 670/2018-11-13 Peter Čeljuska 26.09.1950 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava celjuska@lukostrelba.sk asistent; tréner;
17 183/2015-11-20 Ľuboš Dobrotka 26.03.1967 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava dobrotkazc@gmail.com štatutár športového klubu; tréner; Disciplinárny orgán SZTPŠ - člen; ŠTK - člen (stolný tenis);
18 328/2015-12-18 Miroslav Dráb 24.06.1979 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava hokejdk@hkdk.sk štatutár športového klubu; tréner; ŠTK SPV - predseda (hokej na sánkach);
19 2/2015-10-06 Radoslav Ďuriš 10.08.1974 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava rado.duris@gmail.com štatutár športového klubu; ŠTK - člen (curling);
20 187/2015-12-01 Róbert Ďurkovič 11.07.1985 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava robo.durkovic@gmail.com ŠTK - člen (boccia);
21 86/2015-12-01 Jozef Fejerčák 26.06.1989 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava fejercak.jozef@gmail.com športový rozhodca;
22 436/2016-02-04 Mária Fogašová 25.09.1966 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava ozgalaxiao@azet.sk ŠTK - člen (drezúra);
23 323/2015-12-18 Milan Goleňa 15.02.1983 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava golsat@golsat.sk tréner; ŠTK SPV - člen (streľba);
24 26/2015-12-01 Matúš Grega 12.05.1982 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava matus.grega82@gmail.com športový rozhodca; ŠTK - člen (boccia);
25 618/2018-02-26 Eva Gúghová 05.02.1995 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava eva.gughova@azet.sk športový rozhodca;
26 689/2019-01-11 Diana Hamáry Gurová 14.08.1990 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava didi.gurova@gmail.com štatutár športového klubu; tréner;
27 115/2015-10-15 Helena Hanková 27.04.1947 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava h.hankova@gmail.com štatutár športového klubu; tréner; ŠTK - člen (volejbal); ŠTK - predseda (drezúra);
28 651/2018-06-22 Lukáš Herel 13.11.1986 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava lukherel@gmail.com športový rozhodca;
29 542/2017-04-05 Katarína Hoppanová 13.04.1982 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava lesia30@azet.sk športový rozhodca;
30 552/2017-06-21 Dušan Hovančák 27.03.1973 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava dusanhovancak@gmail.com ŠTK - člen (lukostreľba);
31 240/2015-12-10 Vladimír Hurban 06.10.1969 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava vphurban@gmail.com štatutár športového klubu;
32 96/2015-10-06 Larisa Jarembáková 29.10.1958 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava larisa.jarembak@centrum.sk športový rozhodca; tréner;
33 130/2015-12-01 Martin Jasenovec 30.05.1973 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava babicka30@gmail.com ŠTK - predseda (biliard);
34 366/2015-12-29 Alenka Kánová 29.03.1980 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava alena.kanova@azet.sk Disciplinárny orgán SZTPŠ - predseda;
35 171/2015-11-02 Milan Kašiak 21.06.1977 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava mino.kasiak@gmail.com Kontrolný komisia SZTPŠ - člen;
36 391/2015-12-30 Helena Kašická 03.04.1986 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava helena.kasicka@gmail.com ŠTK SPV - člen (tanec na vozíku);
37 213/2015-12-02 Martina Kinčešová 10.03.1990 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava martina.kincesova@gmail.com športový rozhodca; ŠTK - člen (boccia);
38 544/2017-04-05 Natália Klimentová 04.04.1992 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava klimentova.natalia@gmail.com športový rozhodca;
39 611/2018-02-14 Kristína Kocúrová 28.04.1988 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava kris.kocurova@gmail.com športový rozhodca;
40 485/2016-04-15 Luboš Kondela 01.09.1978 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava indivivindi@azet.sk športový rozhodca;
41 470/2016-05-16 Emil Konkoľ 22.05.1958 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava nika.konkolova@gmail.com športový rozhodca; ŠTK - predseda (šach);
42 671/2018-11-30 Vladimír Kopecký 23.03.1943 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava vkopecky@telus.net tréner;
43 256/2015-12-14 Pavel Král 28.09.1966 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava pavekral@gmail.com tréner; ŠTK - predseda (boccia);
44 257/2015-12-14 Katarína Králová 31.12.1964 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava katka.kralova@gmail.com športový rozhodca;
45 3/2015-10-06 Monika Kunkelová 12.05.1977 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava monika.kunkelova@gmail.com ŠTK - člen (curling);
46 657/2018-07-26 Ján Lackovič 12.12.1957 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava obchod@frop.sk tréner;
47 589/2018-01-12 Petra Lackovičová 06.06.1991 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava pepa9191@gmail.com športový rozhodca; ŠTK - člen (hokej na vozíku);
48 709/2019-03-06 Mária Lenártová 13.07.1965 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava zembovamarika@gmail.com športový rozhodca;
49 144/2015-11-03 Vladimír Majerčák 09.03.1950 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava vladimir.majercak@gmail.com tréner; ŠTK - člen (lukostreľba);
50 359/2015-12-25 Radoslav Malenovský 15.11.1986 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava r.malenovsky@gmail.com ŠTK SPV - člen (streľba);
51 360/2018-02-05 Dušan Malenovský 30.07.1961 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava dusan.malenovsky@gmail.com asistent; ŠTK SPV - predseda (streľba);
52 280/2015-12-14 Jarmila Malíková 09.09.1987 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava jarmila.malikova@gmail.com športový rozhodca;
53 692/2019-01-22 Juraj Medera 22.04.1984 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava mederajuraj@gmail.com štatutár športového klubu; Výkonný výbor SZTPŠ - člen;
54 185/2015-12-01 Róbert Mezík 01.10.1977 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava mezik.robert@gmail.com športový rozhodca; Výkonný výbor SZTPŠ - člen;
55 111/2015-10-15 Josef Mihalco 10.09.1970 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava j.mihalco@gmail.com ŠTK - člen (volejbal);
56 40/2015-10-06 Stanislav Minárik 17.05.1941 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava sminarik@pobox.sk štatutár športového klubu; ŠTK SPV - predseda (tlak na lavičke);
57 591/2018-04-09 Lucia Mrkvicová 17.09.1981 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava lucikam@gmail.com ŠTK - člen (hokej na vozíku);
58 9/2015-10-06 Milan Orosz 01.12.1969 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava milanorosz12@gmail.com Kontrolný komisia SZTPŠ - člen; ŠTK - predseda (cyklistika);
59 303/2015-12-16 Svätopluk Pacák 15.05.1971 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava svatopluk.pacak@gmail.com asistent; štatutár športového klubu; ŠTK SPV - predseda (plávanie);
60 641/2018-06-18 Martin Pagáč 12.01.1987 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava pagac.martin@gmail.com športový rozhodca;
61 446/2016-02-22 Terézia Panyi Terzieva 02.12.1985 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava terezia.terzieva@yahoo.com asistent; športový rozhodca;
62 640/2018-06-18 Halický Patrik 02.02.1983 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava patrikhalicky@gmail.com športový rozhodca;
63 593/2018-02-22 Roman Pecár 10.12.1977 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava roman.pecar@gmail.com športový rozhodca; ŠTK - člen (hokej na vozíku);
64 694/2019-02-06 Blanka Pecárová 04.09.1976 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava pecouprac@pecouprac.sk asistent; ŠTK - predseda (hokej na vozíku);
65 716/2019-04-03 Roman Petrik 05.04.1972 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava servopetrik@gmail.com tréner;
66 16/2015-10-06 František Pitoňák 03.06.1973 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava fero@pitonak.sk tréner; ŠTK - člen (curling);
67 560/2017-07-27 Magdaléna Pokorná 16.01.1974 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava maca.pokorna@gmail.com tréner; ŠTK - člen (drezúra);
68 422/2016-01-20 Branislav Režňák 21.04.1975 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava info@bebo.sk tréner; ŠTK - člen (cyklistika); Výkonný výbor SZTPŠ - člen;
69 131/2015-10-06 Ján Riapoš 28.09.1968 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava riapos@spv.sk ŠTK - predseda (tenis na vozíku); Výkonný výbor SZTPŠ - predseda;
70 405/2016-01-11 Martin Rom 10.09.1986 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava rom.ruzomberok@zoznam.sk športový rozhodca;
71 602/2018-01-29 Zuzana Ryšavá 28.05.1964 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava zuzanarys111@gmail.com asistent; športový rozhodca;
72 34/2015-12-14 Rastislav Sabatula 12.10.1978 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava rastislav.sabatula@gmail.com športový rozhodca;
73 555/2017-07-04 Rastislav Sill 17.08.1973 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava rastislavsill@gmail.com asistent; športový rozhodca;
74 616/2018-02-22 Michaela Strižincová 19.07.1994 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava strizincova.michaela@gmail.com športový rozhodca;
75 87/2015-12-01 Ľubomír Svat 05.12.1972 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava svatlubomir@gmail.com športový rozhodca;
76 509/2016-05-23 Stanislav Svinčiak 24.06.1988 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava stanley100@post.sk športový rozhodca;
77 143/2015-12-04 Ingrid Šilonova 10.06.1975 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava ingrid.silonova@gmail.com ŠTK - predseda (lukostreľba);
78 298/2015-12-16 Ivan Šimo 15.08.1967 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava ivansimo1@gmail.com ŠTK - člen (lukostreľba);
79 98/2015-10-06 Daniela Šipošová 20.02.1949 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava daniela.siposova@gmail.com športový rozhodca; štatutár športového klubu; tréner;
80 617/2018-02-26 Zuzana Šoltýsová 08.01.1994 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava zuzana.soltysova88@gmail.com tréner; ŠTK - člen (hokej na vozíku);
81 407/2016-01-11 Martin Šóš 02.11.1972 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava masos11@yahoo.com asistent; ŠTK SPV - člen (hokej na sánkach);
82 62/2015-10-06 Judita Tóthová 31.12.1966 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava stern@mail.t-com.sk športový rozhodca; tréner;
83 543/2017-04-05 Katarína Uhrová 03.11.1980 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava uhrova.ka@gmail.com športový rozhodca;
84 614/2018-02-22 Csaba Urban 22.02.1979 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava bashtosports@gmail.com športový rozhodca;
85 482/2016-04-13 Tomáš Varga 30.08.1988 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava tomas88pn@gmail.com ŠTK - predseda (stolný tenis);
86 604/2018-01-29 Ivana Vargová 20.08.1975 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava ivasa1@centrum.sk asistent; športový rozhodca;
87 394/2015-12-30 Peter Vidašič 16.01.1981 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava peter.vidasic@gmail.com štatutár športového klubu; ŠTK SPV - predseda (tanec na vozíku);
88 497/2016-05-16 Juraj Zavarský 27.05.1959 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava jzavarsky@gmail.com ŠTK - člen (šach);
89 596/2018-05-09 Lenka Zemančíková 08.09.1988 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava siazemancikova@gmail.com tréner; ŠTK - člen (hokej na vozíku);
90 498/2016-05-16 Anton Zicho 24.03.1960 SZTPŠ, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava zichotoni@gmail.com ŠTK - člen (šach);

© Copyright 2016 - 2019 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Top